хүүхдэд зориулсан шийдлийн шинжлэх ухааны тодорхойлолт