намар олборлолтын дараа нүүрстөрөгчийн аюулгүй байдлын дэлгэц